ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญชัย ฝาหละเหย็บ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :