ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่