พนักงานราชการ

นายวิเชียร ยงหนู
พนักงานราชการ

นางสาวศินีรัตน์ รณภูมิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2